Ludmiła Raźniak - dossier

art. Ludmiła Raźniak

   Pani Ludmiła Raźniak mieszka w Koszalinie od 1948 roku. Pisze wiersze, maluje pejzaże, kwiaty, architekturę (olej, akwarela). Jest członkinią Krajowego Bractwa Literackiego, Stowarzyszenia Dzieci Wojny oraz Zespołu Pracy Twórczej Plastyki. Uczestniczy w plenerach artystycznych, jarmarkach Jamieńskich i wielu innych spotkaniach artystyczno-poetyckich. Organizuje indywidualne wystawy swoich prac.
Jest słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Współpracuje z kwartalnikiem „Opoka” i ludźmi niepełnosprawnymi. Wydała dwa tomiki wierszy: „Zielenie... przestrzenie... - to miasto moje Koszalin” oraz „Człowiek - kimże jest...” Publikacje utworów pani Ludmiły ukazywały się w wydawnictwach i na łamach gazet, zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich. Była nagradzana i wyróżniana w wielu konkursach.

Źródło: ekoszalin.pl

Kontakt:
Tel.: 510 753 480Brak komentarzy:

Prześlij komentarz